Skúšobný prístroj

Dalianská skúšobná stanica
Skúška tvrdosti
Hluková a vibračná skúška
Tlakomer
PT test 
Testovacia stanica Šen-jang
Testovacia stanica Shijiazhuang
Spektrometer
Skúška teploty
Ultrazvuková detekcia chýb
XRF spektrometer
3D skener